(Her)positionering

Positie van de instelling

Wat wordt de positie van de instelling ten opzichte van vergelijkbare instellingen? Wat is het onderscheidend vermogen?

Mede als gevolg van marktwerking zoeken zorginstellingen naar hun unieke positie in de markt. Er moeten keuzes gemaakt worden: bevindt de dienstverlening zich in niche of is juist ketenzorg een antwoord op de zorgvraag? Is regionaal werken de oplossing of is het concept landelijk uit te rollen? Is er samenwerking mogelijk met derden of is zelfstandig werken een voordeel…

Zodra de strategische herpositionering een feit is, dient de organisatie de nieuwe koers te gaan volgen. Dat is niet altijd mogelijk met het zittende management.

IntXpert kan het proces begeleiden en draagt zorg voor de nieuwe doelen, afgeleid van de koers. Als doelen duidelijk zijn, kunnen de acties worden benoemd, die met het zittende management in gang worden gezet om de nieuwe organisatie vorm te geven. IntXpert begeleidt deze implementatie totdat de acties leiden tot het gewenste resultaat en deze geborgd zijn in de organisatie.

Is er intern onvoldoende kwaliteit of capaciteit in de instelling aanwezig, dan kan IntXpert dit aanvullen vanuit het netwerk.