Integreren

Integraties komen regelmatig voor: niet alleen in samenwerkingsverbanden en Joint Ventures, ook door fusies en overnames in de zorg.

IntXpert heeft een methode ontwikkeld voor het integreren van bedrijven en bedrijfsonderdelen. Deze BESTE methode bestaat uit

 • B van Bestuurlijke overeenstemming
 • E van Ervaren Integratiemanager
 • S van Structuur
 • T van Testen
 • E van Evaluatie

De structuur van het proces bestaat uit 11 onderdelen, de ‘raodmap’ genaamd:

 • Missie, visie, strategie
 • Markt en omzet
 • PR en marketing
 • Stakeholders
 • Procesinrichting
 • Structuur
 • Stuurinformatie
 • Cultuur
 • Communicatieplan
 • Financieel Plan: Business case
 • Pilot

Voorbeelden van uitgevoerde integratieprocessen zijn:

 • het integreren van het facilitair bedrijf van de Faculteit Geneeskunde met het facilitair bedrijf van het Erasmus MC
 • het samenvoegen van 7 thuiszorgbedrijven die na fusie binnen één zorginstelling actief waren
 • het integeren van een voormalige productiekeuken met een assemblagekeuken van Marvo
 • het opzetten van een White label BV voor de ongeplande zorg van twee zorginstellingen
 • het opzetten van een coöperatie voor wijkverpleegkundigen segment 1