Ontvlechten

Regelmatig worden organisatieonderdelen samengevoegd of ontvlochten. Bijvoorbeeld na fusies of overnames kan het zijn dat het overgenomen bedrijf ondergebracht wordt in de ‘moederorganisatie’.

Zo werden binnen Careyn de onderdelen Kraamzorg, Huishoudelijke zorg en Thuiszorg ontvlochten uit NedZorg/Flexicare om later te integreren binnen de themabedrijven van Careyn.

Ontvlechten lijkt op integreren, het is bijna hetzelfde proces maar dan in omgekeerde richting..

Ook bij Joint Ventures komt het voor dat een nieuw bedrijf wordt gevormd uit twee reeds bestaande onderdelen. Die onderdelen moeten soms uit een bestaande organisatie worden ontvlochten. Zoals bij de Jont Venture van Florence en Marvin waarin Chef Martin Menuservices werd opgericht, een assemblagekeuken voor een aantal instellingen in den Haag en omstreken. Hier werd de voormalige voedingsdienst van Florence ontvlochten en in een nieuwe vorm ingebracht in de Joint Venture.

Ontvlechten is een vak apart. Niet alleen moeten mensen en middelen zorgvuldig overgeheveld worden, ook moet voorkomen worden dat de ontvlochten organisatie schade oploopt. Het primair proces wordt geacht gewoon door te gaan, want ‘tijdens de verbouwing is de winkel gewoon geopend’.

IntXpert heeft een methode ontwikkeld voor het ontvlechten van bedrijfsonderdelen, die beschreven wordt in het boek ‘integreren kun je leren’.

De methode bestaat uit een aantal onderdelen:

  • de juridische structuur en ontvlechting
  • de organisatorische ontvlechting bestaande uit
  • primair proces
  • ondersteunende diensten
  • de financiele ontvlechting

Door een projectmatige aanpak van de ontvlechting is het proces goed te managen.